Lineární algebra
Přihlásit se
Lineární algebra (15/29) · 2:48

Inverzní matice 2x2 Příklad výpočtu inverzní matice k matici 2x2

Navazuje na Algebra: Posloupnosti.
Zkusme udělat inverzi této matice typu 2x2 a uvidíte, že matice o rozměru 2x2 jsou asi jediný typ matic, který je tak nějak příjemný k inverzi. Cokoliv většího se stává velmi nepříjemným. Inverze matice 2x2 je rovna jedna lomeno determinantem matice krát adjugovaná matice. To zní jako velká věc, ale pro matici 2x2 nejde o nic složitého. Podívejme se nejdřív na determinant. Ten už jsme počítali dřív. Stačí se podívat na obě diagonály. Determinant je roven (3 krát 2) minus (-7 krát 5). První zlomek tedy bude 1 lomeno (3 krát 2) minus (-7 krát 5). Nyní spočítáme adjugovanou matici A. Ukážeme si bohužel jen samotný postup, stejně jako na typickém kurzu algebry. Alespoň nám to poslouží k výpočtu inverzní matice. Abychom dostali adjugovanou matici, musíme jen prohodit dva prvky na hlavní diagonále, tedy dát 2 na místo 3 a dát 3 na místo 2. Takže 3 přesuneme do pravého dolního rohu a 2 přesuneme do levého horního rohu. Prvky na vedlejší diagonále vynásobíme -1. -1 krát 5 se rovná -5. -1 krát -7 se rovná +7. Ve jmenovateli zlomku tedy dostáváme (3 krát 2 je 6) minus (-7 krát 5 je -35), z čehož minus před členem udělá +35. 6 plus 35 se rovná 41. Determinant matice je tedy 41. Inverze je rovna (1 lomeno determinantem) krát adjugovaná matice, která má prvky 2, -5, 7 a 3. Tím se pomalu dostáváme k cíli. Dostáváme (2 lomeno 41), (-5 lomeno 41)… … pouze násobíme prvky matice zlomkem… (7 lomeno 41) a (3 lomeno 41). A tím máme hotovo!
video