Lineární algebra
Přihlásit se
Lineární algebra (3/29) · 7:12

Sčítání vektorů Jak se sčítají vektory?

Navazuje na Algebra: Posloupnosti.
Uvažujme 2 dvourozměrné vektory, vektor ‚a‘ a vektor ‚b‘. A chci se zamyslet nad tím, jak bych mohl definovat, nebo jak rozumně definovat, součet vektorů a plus b. Hned nás může napadnout, že jsou oba dvourozměrné a oba mají 2 složky. Tak proč jednoduše nesečíst odpovídající složky? Proč jako první složkou součtu jednoduše nepoužít součet prvních 2 složek těchto vektorů? Proč nesečíst 6 plus -4? 6 plus -4 dává 2. A druhá složka vektoru bude součtem 2 druhých složek. -2 plus 4 dává také 2. Začínáme se 2 dvojrozměrnými vektory, sečteme je dohromady a dostáváme další dvourozměrný vektor. Pohybujeme-li se v soustavě reálných souřadnic, jsou oba tyto vektory prvky R2. Zapíši to sem, abychom si na ten zápis zvykli. Vektor ‚a‘ i vektor ‚b‘ jsou prvky R2. V podstatě jen říkáme, že 2 vektory jsou 2 uspořádané dvojice. Jsou to tyto 2 dvojrozměrné vektory. Snad to dává smysl, když se podíváme, jak jsme to zapsali. Ale co to znamená vizuálně? Zakreslíme tyto vektory do grafu. Zkusme si vektory nějak vyjádřit, zkusme si je představit. Vektor a si můžeme představovat tak, že nám říká, Jak daleko se vektor pohybuje vodorovně a svisle. Počátek vektoru ‚a‘ umístíme do počátku. Pamatujte ale, že vektor nemusí nutně začínat v počátku. Je však jednodušší tak vektor nakreslit. Posuneme se o 6 vodorovně. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A o 2 svisle dolů. Vektor ‚a‘ by mohl vypadat takto. A opakuji, důležité je to, jak je velký a jaký má směr. Velikost je představována délkou vektoru a směr je dán směrem, kterým míří. Chci zdůraznit, že vektor jsem mohl nakreslit takhle, nebo jsem ho mohl umístit třeba sem, jsou to všechno stejné vektory. Všechny jsou rovny vektoru ‚a‘. Jediné, co mě skutečně zajímá, je velikost a směr. Nezapomeňme na to a nakresleme i vektor ‚b‘. Vektor ‚b‘, míří vodorovně o -4. 1, 2, 3, 4. A pak svisle o 4. 1, 2, 3, 4. Začíná-li v počátku, jeho špička by měla mít souřadnice -4, 4. Nakreslím to. Tak tady máme vektor ‚b‘. Zopakuji to: Vektor ‚b‘ můžeme zakreslit takto nebo takto. Zkopíruji ho a vložím do grafu. Tak tohle je další způsob, jak zakreslit vektor ‚b‘. Opakuji: Záleží jen na jeho velikosti a směru. Všechny zelené vektory mají stejnou délku a stejný směr. A když vektory takto kreslím, jak to souvisí se součtem vektorů? Nakreslím jejich součet modrou barvou. Součet je podle definice, kterou jsme právě použili 2, 2. Tak bude vypadat nějak takto. Dává to smysl, že tenhle fialový vektor plus tenhle zelený vektor se nějak rovnají modrému vektoru? Zkuste teď video zastavit a zamyslet se, zda to dává smysl. Můžeme se na to dívat tak, že první fialový vektor nás posouvá o tuto vzdálenost, z tohoto bodu sem. A chceme-li ho přičíst, začínáme od tohoto bodu. Začátek zeleného vektoru umístíme sem a podíváme se, kde skončí. Zelený vektor už někde máme... Znovu začínáme v počátku, vektor ‚a‘ nás dovede sem. Začněme odtud se zeleným vektorem a podíváme se, kam nás dovede. A to dává smysl, vektor ‚a‘ plus vektor ‚b‘. Začátek vektoru ‚b‘ umístíme na špičku vektoru ‚a‘. Začneme-li z počátku, vektor ‚a‘ nás dovede sem. A přidáme-li to, kam nás dovede vektor ‚b‘, dostaneme se sem. Jak jsme se posunuli vzhledem k počátku? A znovu, vektory se netýkají jen věcí jako je posun. Mohou se vztahovat k rychlosti, síle, zrychlení... Mohou se vztahovat k celé řadě věcí. Díváme-li se na to takto, uvědomíme si jak to vše dává smysl. Ten modrý vektor, který je součtem dvou vektorů, je výsledkem toho, když nás vektor ‚a‘ posune z určitého bodu sem, a pak vezmeme začátek vektoru ‚b‘, a vektor ‚b‘ nás posune ke špičce součtu. Mohli bychom si položit otázku: Vektor ‚a‘ plus vektor ‚b‘ je tohle, ale co je vektor ‚b‘ plus vektor ‚a‘? Funguje to i pak? Dle definice součtu, kterou jsme zavedli a kdy sčítáme odpovídající složky, dostáváme tentýž součet vektorů, a tak by to mělo vyjít stejně... Tak to máme -4 plus 6 je 2. 4 plus -2 je 2. Ale dává to nějaký vizuální smysl? Začneme vektorem ‚b‘, třeba tady. Vektor ‚b‘ nás dovede sem, a pak, když odtud začneme s vektorem ‚a‘... Udělejme to... Začněme s novým vektorem ‚b‘. Řekněme, že toto je náš vektor ‚b‘. Přímo tady. Dejme ho sem, ať mám trochu místa. Tak tady mám můj vektor ‚b‘. A teď sem zkopíruji vektor ‚a‘. Zkopíruji... a vložím. Můžu vložit začátek vektoru ‚a‘ do špičky vektoru ‚b‘. Což mě dovede sem. Začnu-li odtud, vektor ‚b‘ mě dovede sem. A přidám-li vektor ‚a‘, dovede mě sem. A tak jsem se z mého původního začátku dostal až sem. A co je tenhle vektor? Je to přesně vektor 2, 2. Jinak se na to můžeme dívat tak, že nás tento vektor posune o 2 ve vodorovném směru a o 2 ve svislém směru. Tak či onak dostáváme stejný výsledek. A snad to dává, jak doufám, jak vizuálně tak konceptuálně smysl.
video