Lineární algebra
Přihlásit se
Lineární algebra (4/29) · 6:21

Prostory reálných souřadnic Jak obecně popisujeme reálné vektory o libovolném počtu souřadnic?

Navazuje na Algebra: Posloupnosti.
Začínáte-li s vyšší matematikou, často na tabuli uvidíte tohle. Je to písmeno R s další nožičkou tady vpravo, ale může se to také psát jako R2 Někdy se to v knihách značí i jako tučné velké písmeno R s horním indexem 2. Vidíme-li takový symbol, vztahuje se k dvojrozměrnému prostoru reálných souřadnic. Zní to velmi vědecky. Prostor reálných souřadnic. Ale můžeme se na to dívat jako na dvojrozměrný prostor, s kterým jsme zvyklí pracovat v ploše souřadnic. Uvažujeme-li o tom trochu abstraktněji, nemusí jít o tuto vizuální představu. Tato představa je jen jedním způsobem, jak uvažovat o tomto prostoru reálných souřadnic. Uvěžujeme-li o tom trochu abstraktněji, R2 dvojrozměrný prostor reálných souřadnic - napíši to sem. Dvojrozměrný prostor reálných souřadnic. Značení mohu blíže vysvětlit. Dvojka říká, s kolika rozměry pracujeme a R říká, že se jedná o prostor reálných souřadnic. Dvojrozměrný prostor reálných souřadnic je tvořen všemi možnými dvojicemi reálných čísel. Napíši to ... jsou to všechny možné všechny možné uspořadané dvojice reálných čísel. Co je uspořádaná dvojice? Je to uspořádaný seznam dvou čísel, a vzhledem k tomu, že mluvíme o reálných hodnotách, bude to uspořádaný seznam reálných čísel a dvojice zdůrazňuje jen to, že jde o seznam dvou čísel. Jde tedy o uspořádaný seznam dvou reálných čísel. To je přesně to, co jsme udělali tady, když jsme uvažovali o dvojrozměrném vektoru. To vpravo je uspořádaná dvojice. A to zde je uspořádaná dvojice reálných čísel. Žádné z nich nemá imaginární část, máme tu 3 a 4 - NA POŘADÍ ZÁLEŽÍ. Je to jiná dvojice než, dejme tomu, dvojice 4,3. Kdybycho se ji pokusili zobrazit v našich osách tady, bylo by to 4 ve vodorovné ose a tři ve svislé ose. Vypadalo by to nějak takto. Uvědomme si však, že ho nemusíme zakreslovat sem, záleží nám jen na velikosti a směru. Můžeme ho zakreslit sem. Bylo by to také, (4, 3) Byl by to sloupcový vektor (4, 3). Mluvíme-li o R2, mluvíme o všech možných uspořádaných dvojicích reálných čísel. Všechny možné vektory dostaneme z těchto složek, a všechny ty složky jsou tady, kde každá složka je reálné číslo. Může to být dvojice (3, 4). Mohla by to být dvojice (−3, −4). Tak to máme jedna, dvě; tři, jedna; tři čtyři Může to vypadat nějak takto... Měl jsem to udělat trochu větší. Vypadá to stejně. jedna, dva, tři čtyři Mohlo by to vypadat nějak takto. To by byl vektor −3, napíši to trochu lépe... a −4, vektor −3, −4 Vezmeme všechny možné uspořádané dvojice, včetně vektoru (0,0). Ten nemá velikost a lze diskutovat,kterým směrem ukazuje. Když vezmeme všechny tyto dvojice dohromady dají náš dvojrozměrný prostor reálných souřadnic, o němž mluvíme jako o R2. Mohli byste se ptát, když jsme sem napsali dvojku, mohli bychom sem napsat i 3? Moje odpověď zní: "Určitě ano!" Mohli byste sem napsat 3 a R3 by byl trojrozměrný prostor reálných souřadnic. 3D prostor reálných souřadnic. A mohli bychom se na něj dívat, jako na prostor všech uspořádaných trojic reálných čísel. Tak například tohle by byl prvek R3, opravdu tyhle vektory označím tak, abychom si na toto značení zvykli. Dejme tomu, že tento vektor nazveme 'x'. Vezmeme-li vektor 'b', který vypadá takto, −1, 5, 3 Oba dva by byli prvky R3. Chceme-li používat vědecké značení použijeme značení je prvkem množiny a tak můžeme psát 'x' je prvkem R3. Je to uspořádaná trojice reálných čísel. Ptáte se, co by třeba nebylo členem R3? Tohle není uspořádaná trojice. To je prvek R2. Můžeme ho snad nějak rozšířit, přidat sem nulu, nebo nějak jinak, ale z formálního hlediska to není uspořádaná trojice. Vezměme si něco jiného, co by nebylo prvkem R3. Představme si, že by někdo chtěl vytvořit vektor takového typu, který by měl nějaké imaginární části, dejme tomu (i, 0, 1). To už není reálná hodnota. Přidali jsme tam imaginární část a tak to již není uspořádaná trojice reálných hodnot. A na lineární algebře je krásné to, že to tady nemusí skončit. R3 si ještě dovedeme představit. Tohle ještě umíme nakreslit. Už jste to možná někdy v matematice dělali, třeba pokud jste pracovali s hologramy. Není těžké si představovat věci ve 3 rozměrech. Počet rozměrů ale můžeme zvětšovat! Může mít 4, 5, 6, 7, 20 nebo 100 rozměrů. Je mnohem těžší, nebo snad i nemožné, si takové prostory představovat, ale můžeme s nimi pracovat jako s vektory, které jsou popsány n-ticí souřadnic. Mluvíme-li tak obecně o prostoru reálných souřadnic, setkáme se často se značením Rn, kde n se zapisuje jako horní index. Tohle je n-rozměrný prostor reálných souřadnic.
video