Lineární algebra
Přihlásit se
Lineární algebra (19/29) · 2:39

Nalezení determinantu matice 3x3, metoda 1

Navazuje na Algebra: Posloupnosti.
Další tip: Budu počítat se stejnou maticí, tedy maticí A a určím znovu její determinant, ale tentokrát použiji jinou metodu. Obě jsou ale platné. Takže tady máme 3x3 matici A a ptáme se, jaký je její determinant? Můžeme napravo od matice připsat první dva sloupce, takže tento první sloupec opíšeme 4, 4, -2 a rovnou druhý sloupec opět přepíšeme jako -1, 5, 0. Nyní můžeme sečíst výsledky součinů prvních tří úhlopříček vedoucích zleva nahoře do prava dolů. Předvedu. Takže součin této úhlopříčky plus této plus téhle. Dělám co můžu, abych to nakreslil úhledně. Potom od součtu odečteme úhlopříčky jdoucí zvrchu zprava dolů doleva. Takže z toho odečteme… Jen co si změním barvu… Odečteme toto a pak tohle a taky tohle. Možná to zní nejasně s tím, co jsem nakreslil, ale podívejme se na modré: 4 krát 5 krát 0 plus -1 krát 3 krát -2 … pro přehlednost doplním závorky… plus 1 krát 4 krát 0. Pak odečteme všechny oranžové úhlopříčky. Začneme zprava seshora dolů doleva, takže odečteme 1 krát 5 krát -2, pak odečteme 4 krát 3 krát 0, následně můžeme odečíst -1 krát 4 krát 0. Pak si spočítáme závorky: 4 krát 5 krát 0 je 0. -1 krát 3 krát -2 je +6. Takže tohle je +6. 1 krát 4 krát 0 je zase 0. a pak máme 1 krát 5 krát -2, to je sice -10, ale máme tady minus, takže nakonec +10. Dále 4 krát 3 krát 0, tohle je zkrátka 0, pak máme -1 krát 4 krát 0, což je zase jen 0. Takže nám zbývá 6 plus 10, a to se rovná 16.
video