Lineární algebra
Přihlásit se
Lineární algebra (8/29) · 14:37

Násobení matic (část 2) Více o násobení matic.

Navazuje na Algebra: Posloupnosti.
- Ukážeme si další příklady násobení matic, neboť si myslím, že nejlepší je vidět co nejvíce příkladů. Začneme s problémem, který vypadá složitěji, a dokonce ani nevím, zda tyto matice můžeme násobit. A to je první, na co se podíváme. Řekněme, že chceme vynásobit matici - napíšu to maličkým, ať se to sem vejde. 3, 1, 2 mínus 2, 0, 5. Takže chci vynásobit toto krát matice mínus 1, 0, 2, 3, 5, 5. Ty čísla jsem si vymyslel. První otázka je, jestli vůbec mohu tyto matice násobit? Neboť z prvního videa o maticích víme, že tyto matice nemůžeme sčítat. Tento prvek odpovídá tomuto, tento tomuto, ale tento prvek neodpovídá žádnému v druhé matici, takže je nemůžeme sčítat ani odečítat. Takže můžeme je násobit? Co jsme si řekl o násobení matic? Víme například, že když dostaneme nějakou výslednou matici, jejíž rozměry nebudeme vědět, dokud nedokončíme tento příklad, i když existuje rychlá metoda, jak to zjistit. Takže tento první prvek, v levém horním rohu, ze kterého řádku dostane hodnotu a ze kterého sloupce? No, dostane hodnotu z tohoto řádku. Takže je to tento řádek krát který sloupec? Tento sloupec, že? A skalární součin tohoto řádku (vektoru) a tohoto sloupce, neboť mají stejnou délku. Toto je vektor ve sloupci s délkou 3. Má rozměr 3 krát 1 a má tři prvky. A toto je 1 krát 3 vektor v řádku a taktéž má tři prvky. Takže dokážeme udělat skalární součin, tedy dokážeme je vynásobit. A stejně dokážeme vynásobit toto krát toto a získáme tento prvek. Vynásobíme toto s tímto a získáme tento prvek a potom toto sem a získáme tento prvek. Takže vidíme, že vynásobit je dokážeme - a co je toto za matici? Nazvěme ji... - Toto je matice A. A jaký má rozměr? Má 2 řady, 1, 2 a tři sloupce. Tedy je to matice 2 krát 3. - A násobíme ji krát B. - A jaké rozměry má B? Má 3 řádky, 1, 2, 3. Takže je to 3 krát - a kolik má sloupců? 1, 2. Matice 3 krát 2. Vidíme, že dokážeme násobit tyto dvě matice, když v první matici je počet sloupců stejný jako počet řádků v druhé matici. Máme tu 2 x 3 krát 3 x 2, což dokážeme násobit. Například dovedli bychom vynásobit, nějakou matici C. - - Nezajímá mě, kolik má řádků. Může mít n řádků, n krát a sloupců. A můžu ji vynásobit s maticí D, pokud matice D má a řádků. Vždy, když jsou tyto dvě "vnitřní" čísla stejná. Tady máme 3 a 3. A proč to platí? Tento řádek bude mít 3 prvky, protože máme 3 sloupce a každý sloupec tu má 3 prvky, neboť máme 4 řádky. To je ta logika za tím, ale když chcete něco rychle vynásobit, řeknete jen, 2 krát 3, 3 krát 2, toto číslo je stejné jako toto, takže mohu násobit. Takže toto smažu a pojďme trénovat násobení. Pojďme násobit tyto matice. Rozmýšlím, kde násobit, tady dole je místo. - - Na toto potřebujeme hodně místa. Tak, když chci dostat tento prvek v řádku 1 a sloupci 1, co udělám? Vynásobím tento vektor a tento vektor. Skalární součin. Napíšu to sem celé: 3 krát -1 plus 1 krát 0 plus 2 krát 2. - A máme první prvek. Co udělám, když chci dostat tento druhý prvek? Vynásobím tento vektor v řádku a tento vektor ve sloupci. A myslím, že už jste se to i naučili, ale nejtěžší je soustředit se a neudělat chybu z nepozornosti. A nepoplést si řádky a sloupce a tak. Ponamáhejte mozkové závity, ale nemyslím, že je to až tak těžké. Tak co uděláme? Vynásobíme tento řádek a tento sloupec, abychom dostali řádek 1, sloupec 2. Neboť toto je řádek 1 a sloupec 2, 3 krát 3 plus 1 krát 5 plus 2 krát 5. Jen násobíme odpovídající si prvky, třetí krát třetí, druhý krát druhý, první prvek krát první. Jen tady jdu shora dolů a tady jdu zleva doprava. A sčítáme je. Takže teď jsme v druhém řádku a hodnoty dostaneme z druhého vektoru, z toho červeného řádku. Takže vynásobím tento řádek a tento sloupec. Takže to je mínus 2 krát mínus 1, plus 0 krát 0, plus 5 krát 2. - Skoro hotovo. Teď jdeme vynásobit tento řádek, neboť jsme v řádku 2, sloupci 2, tedy násobíme řádek 2 a sloupec 2. Je to mínus 2 krát 3, plus 0 krát 5, plus 5 krát 5. Teď to zjednodušíme, toto je mínus 3 plus 0 plus 4, takže to zjednodušíme na 1. 9 plus 5 je 14, plus 10 je 24. To máme 1, 24, potom mínus 2 krát mínus 1 je 2, plus 10, tedy 12. A potom mínus 2 krát 3 je mínus 6, plus 10, toto je 0, takže mínus 6 plus 10 je 4. Toto je zajímavé. Když jsme vynásobili matici 2 krát 3 s maticí 3 krát 2, co jsme dostali? Matici 2 krát 2. Matici 2 krát 3 a 3 krát 2, výsledek je matice 2 krát 2. A kde je tu 2 krát 2? Je to jako by se toto vykrátilo s tímto a zůstala nám matice 2 krát 2. Takže platí, že ... Ne, nejdříve se vás zeptám na jednu otázku. Mohl bych vynásobit ty matice v opačném pořadí? Mohl jsem vynásobit - toto je A krát B anebo to můžeme napsat i AB a musí to být tučným písmem, protože víme, že jsou to matice. Takže mohli jsme vynásobit B krát A? Smažu toto dole a vyzkoušejme to. Zkusme, jestli dokážeme násobit B krát A. Možná už máte podezření, právě proto, že se na to ptám, že se to nedá. Tak to pojďme vyzkoušet. Pojďme zkusit násobit naopak, násobit B krát A. Takže B je mínus 1, 0, 2, 3, 5, 5. A je - v jiném pořadí - 3, 1, 2, mínus 2, 0, 5. Já jsem zvyklý psát matice v hranatých závorkách. Někteří lidé píšou také velké závorky. Je to pouze o notaci, teď se nemusíte trápit notací. Tak zkusíme vynásobit tyto matice. Naučili jsme se, že hodnoty z řádku získáme z první matice a hodnoty pro sloupce získáme z druhé matice. Takže tento prvek by teoreticky měl být tento řádek krát co? - No, ukazuje se, že je vlastně dokážeme násobit. Proč? Neboť toto je 3 krát 2 a toto je 2 krát 3. Takže si vezmeme tento řádek krát co? Krát tento sloupec, abychom dostali první člen, že? Tak co to bude? Bude to mínus 1. Tedy chtěl jsem udělat nějaký příklad, kde to neplatí, ale proto, že tyto dva příklady jsou vlastně stejné, nebo když tato 2 je stejná jako tato 2, můžeme to násobit. Takže vidíte, chtěl jsem udělat příklad, co neplatí, ale ono to vlastně platí. Tak pojďme vypočítat i tento příklad, neboť vždy je dobré propočítat si další příklad. A uvidíte, že to dokážu vypočítat za běhu. Tak pojďme. A takto dopředu, jak velká bude tato matice? Toto je zajímavé. Bude to matice 3 krát 3. O mnoho větší matice. Tak to pojďme vypočítat, a jestli chcete, můžete si zastavit video a zkusit to sami. Tento řádek krát tento sloupec, takže mínus 1 krát 3, to je mínus 3, 3 krát mínus 2 je mínus 6. A potom to bude tento řádek krát tento sloupec. Takže to je mínus 1 krát 1 plus 3 krát 0, to je mínus 1. Nebo 3 krát 0 je 0. Dobře, to byl ten prvek, a potom tento prostřední a teď máme řádek 1, sloupec 3. Takže řádek 1, sloupec 3. To máme tento řádek krát tento sloupec. Vidíte, toto je nejlepší udělat počítačem. Mínus 1 krát 2 je mínus 2 plus 15 - 3 krát 5 - takže mínus 2 plus 5 je 13. A jdeme dále. Teď vezmeme... Až jsem se zapotil z této dramatické matematické činnosti. Vezmeme tento řádek krát každý z těchto sloupců. A vlastně se brzy naučíme, že existuje více způsobů, jak udělat toto násobení, dokonce více způsobů na počítači, ale toto je tradiční způsob. Takže je to řádek krát každý z těchto sloupců. Tedy 0, 5, takže 0 krát 3 plus 5 krát -2, to je mínus 10, a to je 0 krát 1 plus 5 krát 0. To je lehké, to je 0. 0 krát 2 plus 5 krát 5 je 25 - skoro hotovo. A teď vezmeme tento řádek a vynásobíme ho krát každý z těchto sloupců. Takže 2 krát 3, to je 6, plus -10, tak to je mínus 4. 2 krát 3 plus 5 krát mínus 2. No, to je mínus 4, 6 mínus 10. Máme 2 krát 1 plus 5 krát 0, to je 2. Potom tu je 2 krát 2 plus 5 krát 5, takže 4 plus 25 je 29. A samozřejmě poslední prvek, mínus 3 mínus 6, tak to je mínus 9. A máme to. Vynásobili jsme matici 3 krát 2 a matici 2 krát 3 a dostali jsme 3 krát 3. A odkud přišlo toto 3 krát 3? Neboť 3 je počet řádků v první matici a tato 3 je počet sloupců ve druhé matici, což dává smysl, neboť hodnoty řádků jsme získali z první matice a hodnoty sloupců máme z druhé matice. Tak a teď si ukážeme příklad, který nemůžeme vynásobit. Takže kdybychom chtěli násobit - udělám nějaký velmi jednoduchý příklad - co kdybych chtěl násobit matici 2, 1. A toto je vlastně vektor v řádku. A řekněme, že chceme násobit toto krát - co já vím, tady máme 2 krát 1. Takže řekněme, že chci vynásobit toto krát hm... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jak to vynásobím? No, co dostaneme? Toto je matice 3 krát 2. Dokážeme tyto dvě matice násobit? Co musíme udělat? Hodnoty řádků máme odtud a hodnoty sloupců odtud. Oh, promiňte, toto není 2 krát 1, toto je 1 řádek, dva sloupce. Toto je 1 krát 2. Toto je matice 1 krát 2. Takže dokážeme násobit matici 1 krát 2 s maticí 3 krát 2? V podstatě získáváme hodnoty řádků odtud, takže musíme vynásobit toto krát tento sloupec, aby jsme získali náš první prvek, potom toto, krát tento sloupec, abychom získali druhý prvek. A nevím, co se děje potom, ale, no... Dokážeme to násobit? Z definice skalárního součinu, dokážeme to násobit? Tak se podívejme, 2 krát 1 plus 1 krát 2. Potom nemáme co dělat s 3. Takže z toho, jak jsme si definovali násobení matic, vidíme, že tyto dvě matice nedokážeme násobit. A nemuseli jsme ani dělat toto cvičení. Stačilo by se podívat na rozměry, 1 krát 2 a 3 krát 2. Tato 2 se nerovná této 3, takže počet sloupců v první se nerovná počtu řádků v druhé. Takže tyto dvě matice nemůžeme násobit. To je něco zajímavého. A všechno to jsou příklady, dobrá cvičení na zamyšlení, když dokážete násobit A krát B, ale nedokážete násobit B krát A. Chci, abyste se zamysleli nad takovými příklady. Ale už mi vyprší 15 minut, takže se uvidíme v dalším videu. -
video