Lineární algebra
Přihlásit se
Lineární algebra (9/29) · 3:42

Transpozice matice Jak bude vypadat transponovaná matice k matici A?

Navazuje na Algebra: Posloupnosti.
Řekněme, že máme matici A (matice označujeme tiskacími písmeny - tučně) ...takže máme matici A. Je to matice typu 3x2. Řekněme, 1, -2, 3, 0, 7, 5... je to matice 3x2 A moje otázka zní, jak bude vypadat transponovaná matice k matici A? Takže, zapíšeme transpozici A jako "A" s "T" jako horní index a toto o čem mluvíme je transpozice matice A. A vaše přirozená otázka by měla být, co znamená udělat transpozici matice, což zní složitě. Dobrá, není to tak těžké. Celé to znamená, že řádky se přemění na sloupce. A ze sloupců se stanou řádky. Co tím myslím? Dobrá, zkusme to udělat zde. Takže, když máme tři řádky a dva sloupce ...čili matice 3x2... když ze všech řádků se stanou sloupce a ze sloupců řádky, transpozicí vznikne matice 2x3. Budou to dva řádky - ze dvou sloupců se stanou dva řádky - a ze třech řádek se stanou tři sloupce. A bude to vypadat jako... nakreslím to modrou barvou... ... máme nyní dva řádky a tři sloupce. Takže jak jsem říkal, ze všech řádků se stanou sloupce a ze sloupců řádky a zde to můžeme dobře vidět. Máme první řádek zde, složený z 1 a -2 a mohu ho nyní proměnit v první sloupec. 1, -2. Druhý řádek: 3 a 0. To bude nyní můj druhý sloupec. 3 a 0. A máme tu třetí řádek: 7 a 5. Což nyní bude můj třetí sloupec. 7 a 5. Možná vidíte ještě jednodušší způsob: Podívejme se na to: mám dva sloupce, můj první sloupec je: 1, 3, 7 takže můj první řádek bude taktéž 1, 3, 7. A druhý sloupec je -2, 0, 5. Takže i můj druhý řádek bude -2, 0, 5. Udělejme si jiný příklad, jen pro ujasnění: Mějme matici B, velice jednoduchou matici typu 2x2. Takže: -1, 5, pi, 3. Jaká bude transponovaná matice k matici B? Takže znovu, máme dva sloupce a dva řádky a protože řádky se mění na sloupce a sloupce na řádky, tak máme stále matici 2x2. Podívejte, můj první řádek -1, 5 bude teď můj první sloupec, -1, 5. Druhý řádek zde, pi a 3, bude nyní můj druhý sloupec, pi a 3. A tak jsme vytvořili transponovanou matici. Všechny řádky se přeměnily na sloupce, všechny sloupce se přeměnily na řádky.
video