Lineární algebra
Přihlásit se
Lineární algebra (13/29) · 1:10

Determinant matice 2x2 s čísly 5, 3, -1 a 4

Navazuje na Algebra: Posloupnosti.
Jako nápovědu si ukážeme determinant velmi podobné matice 2x2. Takže, chceme zjistit determinant této matice a můžeme to ukázat na determinantu matice 2x2 5, 3, -1 a 4. Pro definici determinantu matice 2x2 Si nejprve vezmeme tuto diagonálu, 5 krát 4… Zapišme si to, bude to tedy 5 krát 4, minus výsledek této diagonály. Takže minus 3 krát -1. Takže, co nám to dává? 5 krát 4 je 20 a pak 3 krát -1 je -3 toto je -3. Ale odečítáním -3 dostaneme +3. Takže 20 plus 3. Determinant této matice je tedy 23.
video