Lineární algebra
Přihlásit se
Lineární algebra (5/29) · 2:18

Násobení matice celým číslem Ukázka násobení matice 2x3 číslem 3

Navazuje na Algebra: Posloupnosti.
Nyní když víme, co matice jsou, zkusme na nich definovat nějaké operace Řekněme, že mám matici 2x3 - dva řádky a tři sloupce Obsah je 7, 5, -10, 3, 8, 0 A chci zjistit, co se stane, když ji celou vynásobím třemi. Takže zaprvé, pojďme si ujasnit nějaké termíny. Číslo 3, v běžném světě, kde se nezabýváte maticemi nebo vektory, pokud nevíte, co vektory jsou, tak se tím zatím nemusíte stresovat, byste prostě nazvali číslem, reálným číslem Ale nyní ve světě, kde máme tyhle nové struktury, tyhle matice, pole čísel Budeme nazývat tyhle stará dobrá čísla, která nejsou součástí matice, skaláry Tohle nazýváme skalárem Takže v podstatě, co jsme tady zadefinovali Pořád ještě nevíme, neřekl jsem, co tohle je, ale cokoliv to bude, bude to produkt násobení matice skalárem. Takže jak byste to definovali? Co myslíte, že by měl být výsledek takového násobení? Svět mohl tuto operaci definovat jak se mu zlíbilo Ale způsob, který se nám zdá možná nejjasnější a nejužitečnější je násobit tento skalár s každým záznamem Takže výsledek bude 3 x 7 vlevo nahoře 3 x 5, 3 x -10, 3 x 3, 3 x 8 a 3 x 0 což je, nezměnil jsem dimenze matice, ani její strukturu, jenom jsem každý záznam vynásobil třemi takže záznam vlevo nahoře bude 21 záznam v prostředním sloupci, horní řádce bude 15 -30, 9, 24 a 0 Takže když násobíte matici skalárem pouze násobíte každý z těchto záznamů tímto skalárem
video