Lineární algebra
Přihlásit se
Lineární algebra (20/29) · 4:29

Matice - úvod Introduction to the Matrix

Navazuje na Algebra: Posloupnosti.
V tomto videu chci projít maticový zápis. Nemyslím tím překvapivě dobrý film s Keanu Reevesem... který je zároveň prvním dílem ze tří. Ale skutečně je vztah mezi tím filmem, který je o virtuální realitě vytvořené superchytrými počítači... a mezi maticemi, když je studujete v matematice Nebo když je studujete v informatice. Matice se používají opravdu často, když vstřebáváte... nebo vytváříte věci v informatice, zejména v počítačové grafice. Superinteligentní roboti, kteří vytvořili Matrix, k tomu pravděpodobně použili matice. Pokud tedy vůbec existovali. Co to tedy matice je? Na to je jednoduchá odpověď: Je to jen obdélníkové pole čísel. Například tohle: 1, 0, -7, Pí, 5 a... 11. Toto je matice. Matice, kde 1, 0, -7, Pí... každý je prvkem matice. Naše matice má 2 řádky a 3 sloupce. A protože má 2 řádky a 3 sloupce, říkáme, že je to matice 2 x 3. Když někdo řekne: "Toto je matice něco krát něco," znamená to, že má 2 řádky... tady vidíte 2 řádky, a také to znamená... že má 3 sloupce, tady vidíte 3 sloupce. Mohu ukázat i jiné příklady matic. Mohl bych mít matici 1 x 1. Mohu mít matici 1. Toto je matice 1 x 1. Má jeden řádek a jeden sloupec. Mohu mít matici 3, 7 a 17. Má jen 1 řádek... a 3 sloupce. Je to matice 1 x 3. Mohu mít matici, a myslím, že víte, kam směřuji... zjistit rozměry matice není nijak složité... mohl bych mít matici 3, 5, 0, 0, -1, -7. Tahle 7 je záporná. Tato matice má 3 řádky a 2 sloupce. Takže bychom ji nazvali matici 3 krát 2. Udělám to stejnou barvou, nazvali bychom ji matici 3 krát 2, 3 řádky a 2 sloupce. Nyní víte, že matice je pouze obdélníkové pole čísel. Můžete určit dimenze matice, víte, že každé z čísel... v matici nazýváme prvky. Ale k čemu jsou matice dobré? Stále nemusí být jasné, jaký je vztah mezi maticemi a tím filmem. V podstatě mluvíme jen o způsobu reprezentace... skupiny čísel, jedná se o způsob reprezentace informací. Jsou velmi cenné v počítačové grafice, protože ta čísla mohou představovat barevnou intenzitu určitého bodu. Mohou říkat, zda se nějaký objekt nachází na určitém bodě. A jak budeme objevovat algebru kolem matic... budeme hovořit o operacích, které bychom normálně prováděli nad čísly... a které budeme provádět nad maticemi. Naučíme se násobení a sčítaní matic... i jak najít inverzní matici a jak s maticemi manipulovat. Bude se vám to velmi hodit v budoucnu, až se budete snažit napsat grafický program... nebo až se budete snažit udělat ekonomickou simulaci, nebo simulaci pravděpodobnosti. Třeba můžete říct: "Mám matici, která představuje různé částice ve vesmíru." Nebo: "Tahle matice představuje stav nějakého typu hry." A znám maticovou algebru a způsoby, jak ji dělat velmi efektivně. Mohu vynásobit skupinu matic, nebo mohu spustit simulaci... a mohu přijít s užitečnými výsledky. Toto všechno jsou matice, ale jak ještě uvidíte, můžeme na nich definovat operace. A později, až budete mít lineární algebru na vysoké škole, naučíte se mnohem více do hloubky... jak se matice používají a co vše mohou představovat.
video