Algebra: Úvod do algebry
Přihlásit se
Algebra: Úvod do algebry (5/10) · 3:56

Proč používáme tolik písmen v algebře? Dabované –

video