Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (22/91) · 7:32

Lineární rovnice 3 Příklady na procvičení řešení jednoduchých lineárních rovnic (dělení případně násobení převrácenou hodnotou).

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
video