Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Řešení lineárních rovnic (25/91) · 12:39

Lineární rovnice 3 Příklady na procvičení řešení jednoduchých lineárních rovnic (jedna ekvivalentní úprava).

Navazuje na Úvod do algebry.
video