Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (46/91) · 7:03

Vyjádření neznámé ze vzorce 3 Vyjádření šířky obdélníku ze vztahu pro obvod obdélníku (dva způsoby). Ve videu se používá pro obdélník toto značení: obvod P, délka l, šířka w.

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
video