Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (47/91) · 1:34

Vyjádření neznámé ze vzorce 4 Vyjádření délky obdélníku ze vztahu pro obvod obdélníku. Ve videu se používá pro obdélník toto značení: obvod P, délka l, šířka w.

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
video