Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (45/91) · 2:45

Vyjádření neznámé ze vzorce 2 Vyjádření vztahu pro výpočet teploty ve stupních Fahrenheita ze vztahu pro výpočet teploty ve stupních Celsia.

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
video