Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (27/91) · 6:10

Lineární rovnice 6 Dvě lineární rovnice řešené oběmi ekvivalentními úpravami. Provedení zkoušky.

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
video