Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (26/91) · 8:45

Lineární rovnice 5 Názorné řešení dvou lineárních rovnic - obě ekvivalentní úpravy.

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
video