Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Řešení lineárních rovnic (28/91) · 3:12

Lineární rovnice 5 -16 = x/4 + 2  Lineární rovnice řešená oběma ekvivalentními úpravami. Provedení zkoušky.

Navazuje na Úvod do algebry.
video