Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (29/91) · 14:00

Lineární rovnice 8 Čtyři přiklady lineárních rovnic, které je třeba před použitím ekvivalentních úprav zjednodušit. Slovní úloha řešená pomocí sestavené rovnice.

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
video