Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (71/91) · 6:54

Definice nových operátorů Příklady na definování nových matematických operátorů.

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
video