Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (32/91) · 4:12

Lineární rovnice 10 Lineární rovnice s neznámou na obou stranách rovnice. Provedení zkoušky.

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
video