Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Řešení lineárních rovnic (32/91) · 4:12

Lineární rovnice 8 Lineární rovnice s neznámou na obou stranách rovnice. Provedení zkoušky.

Navazuje na Úvod do algebry.
video