Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (37/91) · 15:02

Lineární rovnice 15 Dva přiklady lineárních rovnic s neznámou na obou stranách rovnice (závorky, zlomek). Provedení zkoušky. Slovní úloha řešená pomocí sestavené rovnice.

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
video