Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (34/91) · 4:38

Lineární rovnice 12 Lineární rovnice s neznámou na obou stranách rovnice - řešení dvěma způsoby. Provedení zkoušky.

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
video