Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (35/91) · 5:49

Lineární rovnice 13 Přiklad lineární rovnice na procvičení (závorky, zlomky). Provedení zkoušky.

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
video