Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (82/91) · 8:14

Super Yoga plány - Řešení pomocí substituce Pokračování našeho Yoga plánu a určení, ve kterém místě se střetnou dva plány.

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
Minule jsem mluvil o spojení mezi počtem schůzek a měsíční cenou v různém plánu. Tady na modré přímce vidíme hodnoty pro zkušební plán a tady na této oranžové tečkované přímce vidíme hodnoty pro základní plán. A potkává se to tam, kde jsme to čekali podle toho, co jsme již pochopili o rozdílech plánů. Ve zkušebním plánu neplatíme nic předem a pokaždé přidáváme lekci, takže pokaždé, když se posuneme doprava tady, posuneme se o jednu lekci. Přidáme 12 dolarů k ceně, posuneme se nahoru o 12. Přidáme další lekci, posuneme se nahoru o 12, další lekce dalších 12 nahoru. Ve základním plánu jsme měli počáteční cenu 20 dolarů, ale přímka jde mírněji, platíme méně za každou lekci navíc. Tady když přidáme lekci navíc, tak musíme přidat jen 8 dolarů k celkové ceně. Další lekce: pouze přidáme dalších 8 dolarů. Oranžová začíná výš, ale má nižší schody, a proto víme, že se určitě někde střetnou. A střetnout se přímo tady. Takže má otázka na vás zní: „Jaký je význam toho bodu střetnutí?“. Trochu o tom přemýšlejme. Kolik stojí každý z plánů, když půjdu jen na jednu lekci? Jak můžeme vidět, tak zkušební plán nás stojí 12 dolarů, zatímco základní plán 28 dolarů za jednu lekci. A ani se nemusíte dívat do tabulek, které jsme vytvořili. Vidíte to tady sami. Když půjdeme na jednu schůzku, tak zkušební plán je pod základním plánem. Když půjdeme na 2 schůzky, tak zkušební plán je stále pod základním plánem. I když už nejsou tak daleko od sebe. 3 schůzky, pořád je základní nad zkušebním plánem, ale přibližují se. A tak to je celou dobu, než se dostaneme sem. Tento bod je samozřejmě počet schůzek, vypadá to, že to je pět, zjistíme to. Je to počet schůzek, kde bez ohledu na plán je cena stejná. A vypadá to, že cena je někde kolem 60$. To také zjistíme. Jakmile se dostaneme za ten bod, bude základní plán levnější než zkušební. Vypadá to, že musíme jít na 6 schůzek, aby byl základní levnější než zkušební. Ale jak přijdeme na to, kolik je tento bod, jaký je počet sezení, a jaká je cena? Odhadl jsem, což je dobré na takovýchto grafech. Ale co když to chceme vědět přesně? Je to 5,1$ nebo 60,25$? Jak můžeme dostat přesně stejné hodnoty? Snažíme se najít ‚S‘, které nyní představuje počet schůzek, za které budeme platit stejně u obou plánů. Takže v základním plánu bude cena 20$ plus 8 krát S. A u zkušebního plánu je cena 12 krát S. A hledáme právě takové ‚S‘, kde tato hodnota bude rovna této hodnotě. Kde ta neznámá hodnota schůzek… Kde bez ohledu na plán, který si vybereme, zaplatíme pořád stejně. Takže hledáme ‚S‘, kde 12S se rovná 20 plus 8S. Právě jsme sestavili rovnici. Rovnice má jednu neznámou, takže bychom ji měli být schopni vyřešit. Tak přemýšlejme, jak to uděláme. Co je hlavní, když chceme přijít na to, kolik je ‚S‘? Je spousta způsobů, jak to vyřešit, čímž to je i zábavné. Zkusíme osamostatnit ‚S‘ na jedné straně rovnice. Já ho chci osamostatnit napravo, jelikož mám 12S tady a těchto 20 nalevo. Jaký je nejlepší způsob zbavení se těch 8S z levé strany. Nejjednodušší způsob je odečíst 8S zleva. Ale nemůžu to jen tak udělat, pak by tato rovnost neplatila. Tyto části jsou si rovny a když odečtu z jedné strany, tak se levá strana nebude rovnat pravé. Proto musíme udělat to samé na pravé straně. Tady na levé straně se to vykrátí a zůstane nám 20 na levé straně. A na pravé straně bude 12S minus 8S a zůstane tam 4S, takže se to rovná 4 krát S. A teď už jsme blízko. Jen chci ‚S‘ na pravé straně. Co můžu udělat, abych měl napravo jen ‚S‘? Nejjednodušší je vydělit obě strany rovnice 4. Nemůžeme to udělat jen na jedné straně. Když vydělím obě strany 4, kolik bude ‚S‘? Takže napravo 4S děleno 4 je jenom S. A to bude rovno 20 děleno 4, což je 5. Takže jsme to odhadli, že to je 5 schůzek. Teď s určitostí víme, že za 5 schůzek bude cena u obou plánů stejná. ale jaká je cena těch plánů? Měli bychom být schopní to vyřešit, protože cena za oba plány je stejná. Takže se podíváme na zkušební plán a zjistíme, jaká je cena za 5 schůzek. Cena bude 12 krát 5, což je 60 dolarů. Cena bude 60 dolarů. Takže má otázka je: musíme vůbec zkoušet 5 v této rovnici? Podívejme, kolik to bude stát v základním plánu. Nemusíme, protože důvod, proč jsme dostali 5 schůzek je ten, že je to počet, kde jsou si ceny rovny pro základní i pro zkušební plán, ale pokud to opravdu chcete dokázat, tak jen do toho. Dosaďte 5 za ‚S‘ a uvidíte. Dostanete 2 plus 8 krát 5, což je 20 plus 40, což je 60 dolarů. Takže oba plány za 5 schůzek stojí stejně a to 60 dolarů. Když přidáte lekci potom, tak protože zkušební plán se zdražuje rychleji, bude vás to stát víc. Vidíte, že zkušební plán začíná být dražší a dražší. Takže zpátky k mé otázce: který ze členství hodlám využít? Díky tomu všemu mám zajímavou odpověď. Když hodlám chodit průměrně na méně než 5 schůzek, tak pro mě bude lepší, méně než 5 schůzek za měsíc, si vybrat zkušební plán. Když budu chodit na více než 5 schůzek za měsíc, tak bude lepší základní plán. A když půjdu přesně na 5 schůzek, tak je jedno, který využiji.
video