Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (81/91) · 7:40

Super Yoga plány - Řešení jednoduchých rovnic Řešení jednoduchých rovnic k zjištění kolik lekcí si můžeme dovolit.

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
Teď když jsme sestavili naši rovnici. Pokusme se odpovědět na další zajímavé otázky. Tohle je na zahřátí. Zopakujeme něco z předchozího videa. Tentokrát to udělám v rovnicích. Rovnice jsou jen matematické vyjádření informací, které máme tady nahoře. Pro začátek popřemýšlejme o tom, kolik mě bude v základním plánu stát, navštívit 3 schůzky za měsíc. Rovnici máme přímo tady. Celková cena za měsíc je 20 plus 8 krát počet schůzek. Počet schůzek je ‚S‘. ‚S‘ je za těchto okolností 3. Takže nahradíme ‚S‘ 3. Dostaneme 20 plus 8 krát 3, tedy 20 plus 24, tedy 44$. Takže nás to bude stát 44$. Udělejme to samé tady ve zkušebním plánu. Kolik budou stát 3 schůzky? Tady je to jednodušší, celková cena bude rovna 12 krát počet schůzek. Počet schůzek je 3, takže to je 12 krát 3, takže celková cena bude 36$. Ale můžeme odpovědět i na zajímavější otázky díky této rovnici. Např. kolik schůzek můžu navštívit za měsíc za cenu 54$? Když se podívám na svůj plat a rozpočet na zdraví a fitness, tak to je to, co si mohu dovolit. A na základě toho se ptám. Kolik schůzek si můžu dovolit za každé z těchto situací? Prvně přemýšlejme o zkušebním plánu. Kolik schůzek můžu navštívit za 54$? Předpokládejme, že toto je nějaké speciální studio, kde můžete být jen na polovině schůzek a zaplatit tak polovinu ceny, 6$. Když budete na 1/4 schůzek, tak zaplatíte 3$. takže se budou držet toho, jakou část schůzky jste opravdu navštívili. Nemusíte být na celých schůzkách. Můžete být na 2 a 1/2 a podle toho budete platit. A tak kolik schůzek si ve zkušebním plánu můžeme dovolit za 54$? Trochu o tom přemýšlejme. Takže moje cena je 54. 54 je ‚C‘. To je za měsíc. 54 se rovná 12 krát počet schůzek. Takže jsme sestavili rovnici, abychom odpověděli tuto otázku. Jen potřebujeme vyřešit počet schůzek, které tomu odpovídají. Teď toto ‚S‘ je neznámá. Kolik schůzek krát 12 je rovno 54. Můžete říct, že pokud ‚S‘ osamostatníme tady napravo, tak máme odpověď. ‚S‘ se bude rovnat něčemu. A když chci jen ‚S‘ na pravé straně, tak toto vydělím 12. 12S děleno 12 je S. Počet schůzek. Ale nemůžeme jen tak dělit jednu stranu 12 a neudělat to samé na druhé straně. Když to je rovno tomuto, tak musíme udělat stejnou věc na obou stranách, aby se to stále rovnalo. Takže na pravé straně zůstane jen ‚S‘, a na levé straně máme 54 děleno 12. Popřemýšlejme. 12 se vejde do 54 4 krát. 4 krát 12 je 48. Zůstane nám zbytek 6. Takže můžete říct 12 se vejde do 54. Nebo 54/12 se rovná 4 a 6/12, nebo 4 a 1/2. Takže počet schůzek, které si můžu dovolit, je 4 a 1/2. Když mám 54 na útratu, tak si můžu dovolit 4 a 1/2 schůzek pod zkušebním plánem. Když to bude studio, kde řeknou, že nemůžete být pouze na půlce lekce, pak to bude jen 4 schůzek, protože 5 schůzek je nad můj rozpočet. Ale řekli jsme, že jsou povoleny části, takže to je 4 a 1/2. Teď pojďme na stejnou otázku, ale u základního plánu. Kolik schůzek si můžu dovolit za 54$ v základním plánu? Opět tohle bude naše celková cena za měsíc, takže řekněme, že 54 je rovno 20 plus 8 krát počet schůzek. A ještě jednou: chtěli bychom mít pouze schůzek napravo rovnice. Tak abychom měli počet schůzek roven něčemu. Tohle je počet schůzek, které si můžu dovolit. Ale mám tady 20 a 8, takže jak se jich můžeme zbavit? Takže jako první přemýšlejme o tom, jak se můžeme zbavit 20 napravo rovnice? Co musím udělat s celou rovnicí? Jednoduchou věc. Můžu odečíst 20 z pravé strany, ale když 20 odečtu zprava, tak musím 20 také odečíst z levé strany pro zachování rovnosti. A zůstane nám… Nalevo zůstane 54 minus 20, což je 34 a to je rovno 8S. Takže 8S se rovná 34. 8 krát počet schůzek plus 20 je rovno 54. A můžete přidat 20 na každou stranu, abyste dostali zpátky originál. Takže jsme skoro hotovi, jen potřebujeme osamostatnit ‚S‘ napravo a představte si, že nejjednodušší způsob je vydělit pravou stranu 8, ale když vydělíme pravou stranu 8, tak musíme udělat to samé nalevo. Co získáme jako počet schůzek, které můžeme navštívit? Tohle se vykrátí, a dostaneme počet schůzek je roven 34/8, 34/8 se rovná… 8 se vejde do 34 4 krát se zbytkem 2, takže 4 a 2/8 neboli 4 a 1/4. Takže si můžu dovolit 4 a 1/4 schůzek v základním plánu. Za předpokladu že můžeme jít na část schůzek, tak který plán je výhodnější? Základní nebo zkušební? Za 54 si můžu dovolit o trochu více pod zkušebním plánem.
video