Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (38/91) · 6:10

Lineární rovnice 16 Lineární rovnice s neznámou na obou stranách rovnice. Roznásobení závorek (distributivní zákon). Provedení zkoušky.

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
video