Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Řešení lineárních rovnic (39/91) · 4:55

Lineární rovnice 17 Lineární rovnice s neznámou na obou stranách rovnice a zlomky. Odstranění zlomků pomocí distributivního zákona. Provedení zkoušky.

Navazuje na Úvod do algebry.
video