Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (49/91) · 4:42

Součet po sobě jdoucích celých čísel 1 Nalezení tří po sobě jdoucích lichých čísel s daným součtem - řešení pomocí rovnice.

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
video