Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (50/91) · 10:07

Součet po sobě jdoucích celých čísel 2 Dva příklady - nalezení nejmenšího lichého a největšího sudého čísla z řady čísel s daným součtem - řešení pomocí rovnice.

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
video