Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (48/91) · 2:32

Vyjádření neznámé ze vzorce 5 Vyjádření výšky trojúhelníku ze vztahu pro obsah trojuhelníku. Ve videu se používá pro trojúhelník toto značení: obsah A, délka strany b, výška h.

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
video