Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (42/91) · 8:10

Slovní úloha - řešení rovnicí 1 Slovní úloha řešená pomocí rovnice. Vyjádření dvou neznámých v závislosti na třetí neznámé.

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
video