Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (52/91) · 4:16

Výpočet rychlosti Slovní úloha s výpočtem rychlosti rovnoměrného pohybu. Ve videu je zobrazen vzorec pro výpočet rychlosti s tímto značením: rychlost r, dráha d, čas t.

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
video