Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (54/91) · 8:45

Aritmetický průměr Příklady na výpočet aritmetického průměru. Úlohy řešené pomocí rovnice.

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
video