Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Řešení lineárních rovnic (43/91) · 2:11

Slovní úloha - řešení rovnicí Slovní úloha na výpočet šířky obdélníkové zahrady ze známého obvodu. Délka je vyjádřená v závislosti na šířce. Ve videu se používá pro obdélník toto značení: obvod P, šířka w.

Navazuje na Úvod do algebry.
video