Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (43/91) · 2:11

Slovní úloha - řešení rovnicí 2 Slovní úloha na výpočet šířky obdélníkové zahrady ze známého obvodu. Délka je vyjádřená v závislosti na šířce. Ve videu se používá pro obdélník toto značení: obvod P, šířka w.

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
video