Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (8/91) · 14:19

Procenta 1 Vysvětlení výpočtu procent. Slovní úlohy s procenty.

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
video