Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (10/91) · 10:12

Procenta 2 Několik úloh s procenty.

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
video