Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Řešení lineárních rovnic (23/91) · 3:47

Přímá úměrnost 1 Slovní úloha na přímou úměrnost.

Navazuje na Úvod do algebry.
video