Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (57/91) · 1:47

Přímá úměrnost 2 Výpočet koeficientu přímé úměrnosti.

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
video