Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (58/91) · 1:47

Přímá úměrnost 3 Slovní úloha na přímou úměrnost - výpočet koeficientu.

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
video