Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (53/91) · 7:12

Úloha o pohybu Slovní úloha o pohybu - výpočet času.

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
video