Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (59/91) · 7:02

Slovní úloha - výpočet věku 1 Dvě slovní úlohy s věkem řešené pomocí rovnice.

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
video