Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (60/91) · 9:59

Slovní úloha - výpočet věku 2 Dvě slovní úlohy s věkem řešené pomocí rovnice. Druhá úloha dokončena v následujícím videu.

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
video