Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (61/91) · 4:06

Slovní úloha - výpočet věku 3 Dokončení slovní úlohy z předchozího videa. Další úloha s věkem.

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
video