Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (68/91) · 4:58

Řady 2 Úloha na výpočet počtu párátek, ze kterých je složen n-tý obrazec v řadě.

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
video