Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (69/91) · 8:42

Řady 3 Úloha na zapsání předpisu, který popisuje řadu obrazců složených z kostek. Dva způsoby řešení.

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
video