Algebra: Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Algebra: Řešení lineárních rovnic (84/91) · 10:05

Řešení slovních úloh 4 Word Problem Solving 4

Navazuje na Algebra: Úvod do algebry.
. V tomto videu chci udělat několik dalších slovních úloh s grafy funkcí Takže posilovna má nabídku pro nové členy Zákazníci zaplatí při zápisu poplatek $200 a potom $39 každý měsíc Tohle je zápisné . Kolik bude tohle členství stát celkově za jeden rok? Sestavíme si rovnici, která určí kolik zaplatíme celkově. p je celková částka, kterou zaplatíme za naše členství Je jedno, kolik měsíců budeme členy posilovny Na začátek musíme zaplatit $200 zápisného Všechno bude v dolarech takže napíšu jen 200 a pak musíme zaplatit $39 každý měsíc našeho členství takže vezmeme počet měsíců našeho členství a vynásobíme ho číslem 39 Pokud budeme členy 1 měsíc, musíme zaplatit jeden měsíc krát $39 a už jsme zaplatili i zápisné $200 takže to bude $239 pokud členství trvá 2 měsíce, pak zaplatíme $200 zápisného a potom 39 krát 2 měsíce, což je kolik? 78 nebo tak nějak Takže to bude $278 abychom si to celé spojili s lineárními rovnicemi a jejich grafy, tak si nakreslíme graf pamatujte, že graf y=mx+b To jedna z forem té rovnice. Takže abychom dostali tuto rovnici do téhle podoby, přesuneme 39m a 200 a dostaneme p=39m+200 Takže jaká je směrnice a kde bude průsečík osy y? Možná jste teď zmatení a říkáte si, co tam dělá x a y když my tady pracujeme s p a m Nezapomeňte, že tohle je nezávisle proměnná a tohle je závisle proměnná Tohle je nezávisle proměnná Kolik měsíců? Vezmete počet měsíců a zjistíte kolik zaplatíme za členství To je to samé Tohle jako x A tohle je jako y Takže aby nám to souhlasilo, tak tohle můžeme označit jako vertikální průsečík nebo průsečík s osou p rád bych to nazval průsečík s osou y ale ve skutečnosti protínáme osu p, a ne osu y Tohle je směrnice a nakreslíme si graf té funkce nebudu to mít moc přesné udělám to jen tak od ruky abyste měli představu zůstaneme jenom v prvním kvadrantu protože počet měsíců členství nebude záporný a posilovna nám nic platit nebude Takže hned na začátku zaplatíme posilovně $200 $200 za 0 měsíců potom za každý měsíc, musíme zaplatit dalších $39 Směrnice je 39 Řekněme, že tady tohle je 1 měsíc tohle je počet měsíců a takhle osa p představuje cenu Takže tohle průsečík s osou y nebo taky průsečík s osou y Takže kolik zaplatíme po jednom měsíci? Směrnice je 39, takže když se posuneme o 1 měsíc dopředu, musíme se posunout o 39 nahoru Takže to bude 239 A když půjdeme na další měsíc, tak to bude 278 Tohle je trochu zvláštní způsob označování osy, ale určitě to chápete Takže graf ceny za měsíc bude vypadat nějak takhle Úloha zní, kolik zaplatí člen na konci roku? 12 měsíců Museli bychom jít postupně na 2, 3 a tak dál až k 12 měsícům, což by bylo někde tady a náš graf by šel až někam sem ale můžeme to zjistit pomocí algebry Za rok bude m=12 Když m=12, kolik zaplatíme za členství? Cena za členství bude těch našich $200 zápisného plus 39 krát počet měsíců, krát 12 Kolik je 39 krát 12? 2 krát 9 je 18 2 krát 3 je 6 plus 1 tady bude 0 1 krát 9 je 9 1 krát 3 - toho si nevšímejte - 1 krát 3 je 3 to máme 8 7 plus 9 je 16 1 plus 3 je 4 Takže cena za naše členství je $200 plus 39 krát 12 - což je $468 A to se rovná $668 na konci roku Kdybyste na grafu pokračovali až ke 12, museli byste 668 umístit někde tady na přímce. Uděláme ještě jednu podobnou úlohu. Bobby a Petra mají stánek s citronádou a účtují si $0,45 (=45 centů) za sklenici. Aby dosáhli bodu zvratu, musí vydělat $25. Kolik sklenic citronády musí prodat, aby dosáhli bodu zvratu? Takže tentokrát použiju y a x y se rovná výši vydělaných peněz vydělané peníze x se rovná počtu prodaných sklenic y se rovná - za každou sklenici dostanou $0,45 - takže se y rovná 0,45$ krát počet sklenic Nemají žádný minimální poplatek, který by museli účtovat, ani neuvádějí žádné minimální výdaje na fungování stánku Kolik musejí vydělat, aby dosáhli bodu zvratu za každou sklenici? Musejí vydělat $25 Takže aby dosáhli bodu zvratu, musejí vydělat $25 Kolik sklenic musejí prodat? y musí být rovno $25 Kolik sklenic musejí prodat? Právě jsme vytvořili rovnici. 0,45x se musí rovnat 25 obě strany rovnice můžeme vydělit 0,45 na levé straně vám zbude x Vyjde vám x= kolik je 25 děleno 0,45? x se rovná, museli by prodat přesně 55,555555... sklenic nebo zaokrohleně 55,56 55,5 periodických Ale nemůžete prodat polovinu sklenice, nebo to alespoň předpokládáme, že nemůžete prodávat polovinu sklenice Takže odpověď zní, že musejí prodat 56 sklenic Protože nemužete prodat půl sklenice, řekl bych Takže musejí prodat 56 sklenic, aby dosáhli bodu zvratu Nakreslíme si graf Zase, zůstaneme v prvním kvadrantu, protože všechno nám vyjde kladně Za každou sklenici vydělají $0,45 Řekněme, že prodají - tohle je počet sklenic x Tohle je jejich výdělek u počtu sklenic půjdu třeba po pěti 5, 10, 15, 20, 25 Vlastně musím použít větší interval, abych se dostal až na počet, který hledáme Půjdu po deseti 10, 20, 30, 40, 50, 60 Takže tohle je počet sklenic Když prodají 0 sklenic, vydělají $0 To je jejich průsečík s osou y y se rovná 0 Když prodají 10 sklenic, vydělají $4,50 Takže tohle je 4,50 Tohle je 9 Vlastně bych to mohl udělat takhle označit jenom násobky devíti Takže 9, 18, 27, 35 Když prodají 10 sklenic, vydělají $4,50 10 krát 0,45 To je tady 20 sklenic, vydělají $9 Takhle můžeme pokračovat 40 sklenic, vydělají $18 Vidíte jejich směrnici. Když se posunete doprava o 10, musíte se posunout nahoru o 4,50 graf bude vypadat nějak takhle Měla by to být rovná čára Pokud chcete vidět jejich bod zvratu, ten musí být na $25, což je někde tady . Jejich bod zvratu je někde tady . Zkusím to nakreslit trochu lépe Ta čára bude vypadat nějak takhle Když je bod zvratu $25 - to by bylo tady - vidíte, že musejí prodat zhruba 56 sklenic Nenakreslil jsem to zrovna dvakrát přesně, ale snad máte přestavu, jak by to mělo vypadat .
video