Řešení lineárních rovnic
Přihlásit se
Řešení lineárních rovnic (30/91) · 2:46

Lineární funkce Slovní úloha - vyjádření závislosti pomocí lineární funkce.

Navazuje na Úvod do algebry.
video